Eindpresentatie

Op 9 juni 2008 hielden wij onze eindpresentatie over verborgen (internet) verslaving op het ROC van Twente te Enschede. We kregen hiervoor het cijfer 8, en veel positieve kritiek.   

Presentatie Verborgen (Internet) Verslaving

Presentatie                            ‘ verborgen verslaving’

 

 

Inleiding.

 

 

 

Wij houden een preventie presentatie over verborgen verslaving uitgedund naar Internetverslaving.

 

Onze motivatie voor deze preventie presentatie is dat het ons erg interessant leek om wat over de verslavingszorg te weten te komen. Ook omdat hier tijdens de opleiding niet veel over vermeld werd. Wij hebben voor verborgen verslaving gekozen omdat er toch veel mensen direct of indirect wel mee te maken hebben. Omdat wij tijdens de vooronderzoeken er achter kwamen dat verborgen verslaving een gigantisch groot onderwerp is, en wij jullie niet de hele dag willen ophouden, hebben wij het onderwerp uiteindelijk uitgedund naar Internet verslaving. Waarom? Omdat het op het moment erg actueel in de media aanwezig is en er eigenlijk vrij weinig over de behandelmethode zelf te vinden is.

 

Zo zijn wij er ook achter gekomen dat er nog geen specifieke behandelmethode is voor internetverslaving die voor iedereen toegankelijk is.

 

Daarom hebben wij er voor gekozen om een preventie presentatie te houden. Juist om deze verslaving onder de aandacht te brengen bij jullie, en zo ook de rol van de SPW´er in dit werkveld duidelijk te kunnen maken.

 

 

Het Doel.

 

Het doel van onze presentatie is om vermoedelijke internetverslaafden en omstanders zoals familie, vrienden, kennissen zelf bewust te maken over wat een verborgen verslaving nou eigenlijk inhoudt, en wat je hieraan zou kunnen doen. Ook willen wij graag duidelijk proberen te maken wat de gevolgen van internetverslavingen zijn.

 

Wanneer je tijdens de presentatie vragen hebt, krijg je de gelegenheid om na de presentatie deze te stellen en wij zullen dan proberen je een duidelijk mogelijk antwoord te geven.

 

Namens ons drieën wensen wij jullie veel plezier!

 

 

Wat is een “verborgen” verslaving.

 

Laten we eerst eens beginnen met wanneer noem je iets een verslaving?

 

Je noemt iets een verslaving wanneer de toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of een stof afhankelijk is. Hij/zij kan deze stof of gewoonte niet loslaten. Wanneer je lichaam deze stof of gewoonte moet gaan loslaten dan treden er ontwenningsverschijnselen op.

 

 

Nou weten we allemaal dat er veel verschillende soorten verslavingen bekent zijn, maar wat is nou eigenlijk een verborgen verslaving?

 

Eigenlijk zegt het woord het zelf al een verborgen verslaving houdt in dat iemand verslaafd is, maar dat niemand dit van die gene weet. Bij een verborgen verslaving is het zo dat iemand overdag zijn/haar normale dagritme volgt maar wanneer zij alleen zijn en hun verplichtingen hebben gehad, hun verborgen verslaving oppakken.

 

Om een aantal voorbeelden te noemen van een verborgen verslaving:

 

·        Alcohol bijv. een huismoeder die bijv. s’ avonds als de kinderen in bed liggen, een fles of meer wijn leeg drinken.

 

·        Drugs, Directeuren die verslaafd zijn aan cocaïne .

 

·        Seks verslaving.

 

·        Internetverslaving, en zo heb je er nog veel meer.

 

 

Op dit laatste voorbeeld zullen we verder op in gaan.

 

 

Het woord internetverslaving zegt het al. Als je aan internetverslaving lijdt ben je verslaafd aan het Internet. Via de stof Serotonine kun je verslaafd raken aan internet. Serotonine lijkt een beetje op adrenaline en wordt ook aangemaakt bij mensen die aan gokken verslaafd zijn. Serotonine brengt je in een gelukzalige roes. Maar als de stof is uitgewerkt voel jij je alleen nog maar ellendig.
Sommige mensen vinden internetverslaving een groot woord. Ze vinden dan als je op het internet bent ben je bezig met een hobby. Als je een andere hobby hebt, bijvoorbeeld voetbal, hardrock of winkelen, dan ben je daar net zo veel mee bezig als met het internet. Dus je kunt niet 1, 2, 3 zeggen of je eraan verslaafd bent. Want wat is ‘bezig zijn op internet’? Als je een uur of meer per dag op internet zit en je kijkt het nieuws door, je luistert naar muziek, je koopt wat, je regelt je bankzaken, je beantwoordt je post, je maakt een praatje met andere mensen, je vraagt hulp bij een computerprobleem, je zoekt dingen op in een omroepgids, een encyclopedie, een telefoonboek of een spoorboekje. Je kunt dan niet zeggen dat deze activiteiten verontrustend zijn voor de samenleving. Je bent dan niet verslaafd aan internet. Je regelt gewoon je alledaagse dingen die je eerder nog niet kon via de computer. Om te kunnen weten wanneer je internet verslaafd bent zul je jezelf eerst een aantal dingen moeten afvragen, hier gaan we later verder op in.

 

 

Er zijn twee verschillende soorten internet verslavingen, dat zijn excessief en compulsief.

 

Excessief = Minimaal 21 uur per week online, dus ongeveer 3 uur per dag.

 

Compulsief =  Dwangmatig internetgebruik. Meer als excessief, 25 tot 30 uur per week.

 

Bij beide internetverslavingen houdt het in dat het alleen om privé gebruik gaat van het internet.

 

 

De statistieken over internetverslaving in Nederland.

 

 

*25% van de gebruikers geven aan regelmatig langer door te gaan met het internet dan men van plan was.

 

 

* 8% heeft wel eens tevergeefs geprobeerd het aantal uren on-line te beperken.

 

 

*zo'n 7% zegt zich wel eens rusteloos, geïrriteerd of depressief te voelen wanneer ze niet kunnen internetten.

 

 

*10% van de onderzochten gaf aan soms liever te gaan internetten dan de tijd met anderen door te brengen.

 

 

*Bij 8% wordt wel eens gezegd dat ze minder zouden moeten gaan internetten.

 

*5% van de internetgebruikers zegt minder contact met vrienden en familie te hebben

 

Bron:

 

Nederlands onderzoek van het Instituut Voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO).

 

Wanneer ben je verslaafd en wat zijn de kenmerken?

 

Als je niet meer met, maar ook niet zonder kunt, spreken we van een verslavingsprobleem. De klassieke symptomen van groeiende tolerantie (steeds meer nodig hebben), ontwenningverschijnselen, stemmingsschommelingen en het laten verwateren van sociale contacten vinden we ook bij internetverslaafden terug.

 

 

Gewoon internet gebruik wordt problematisch wanneer iemands maatschappelijke, fysieke en psychische leven, word verstoord door het overmatige gebruik van internet.

 

Je kunt hierbij denken aan:

 

·        bijv het maatschappelijke leven,  dat school en/of werk er onder te lijden valt.

 

·        Bij fysiek, dat je lichamelijke klachten krijgt zoals bijv, RSI, oogklachten wat weer uitbreid op andere klachten. Zo kun je nog veel meer fysieke klachten opnoemen.

 

·         Op het psychosociale vlak kun je denken aan sociale contacten die verwateren, en bij verre gevorderde verslaving weg blijven. Dit kan uiteindelijk leiden tot depressies, zelfverwaarlozing, eenzaamheid.

 

 

Zoals eerder al benoemd zijn er 2 verschillende soorten internet verslaving. Om het geheugen nog weer even op te frissen zijn dit Excessief en Compulsief.

 

Bij veel excessieve en compulsieve internetgebruikers is er sprake van een lage emotionele stabiliteit en zelfwaardering, er zijn veel depressieve klachten en gevoelens van eenzaamheid. Het is bekend dat het aangaan en onderhouden van sociale contacten belemmerd word, en dat een internet verslaafde het makkelijker en veiliger vind om dit online te doen, omdat zij dan minder verlegen en geremd zijn.  Het gaat vaak om mensen met een lagere draagkracht, en die het moeilijk vinden om met problemen om te gaan, de een is gevoeliger voor verslavingen dan de ander.

 

Een internet verslaving kan een achterliggende reden hebben, zodat je je in de virtuele wereld kun verschuilen. Deze redenen kunnen zijn:

 

·        Emotionele, affectieve en/of fysieke verwaarlozing  in je jeugd.

 

·        Relatie problemen

 

·        Moeite hebben met het leggen van sociale contacten

 

·        Problemen op werk/school

 

·        Familie omstandigheden

 

·        Geld problemen

 

Mensen die veel gebruik maken van internet hebben mogelijk de behoefte een gemis op te vullen.

 

 

 

Om te weten ben ik nou verslaafd kun je jezelf een aantal vragen gaan stellen.

 

 

 

·                          De tijd uit de ogen verloren terwijl je online bent?

 

·                          Boos en geagiteerd als je onderbroken wordt?

 

·                          Check je de mail meerdere keren per dag?

 

·                          Geïrriteerd als je niet online mag?

 

·                          Ben je structureel online in plaats van huiswerk te maken of  andere verplichtingen na  

 

              te komen?

 

·                          Ben je liever online dan met vrienden?

 

·                          Trek je niets aan van afgesproken tijdslimieten?

 

·                          Lieg je over je online-tijd of ga je eventjes als er niemand is?

·                          Ben je vaker moe en/of geïrriteerd dan voordat je online ging?

 

·                          Denk je vaak aan het internet als je niet bij de computer bent?

 

 

 

1.         Waar vindt u informatie over Internet verslaving?

 

 

 

- Veel instanties bieden informatie over Internet verslaving.

 

Als u er meer over wilt weten kunt u het beste: Via Google => Internet verslaving.

 

-Een site over Internet verslaving is die van de Jellinek kliniek met een leuke test.

 

 

- Alleen de cijfers die door de diverse sites gegeven worden verschillen nogal eens, dit is ook niet zo gek, daar het een verborgen verslaving is.

 

 

- Zo zegt de ene site dat er 40.000 Internet verslaafden in Nederland zijn, terwijl de andere site het over 44.000 verslaafden heeft. Ik denk dat als je zegt dat er in Nederland tussen de 40 en 50 duizend Internet verslaafden wonen, dat je aardig goed zit.

 

 

- Ook verschilt de definitie van wanneer iemand Internet verslaafd is per site. De ene zegt als je meer dan 16 uur per week privé Internet ben je verslaafd, de andere site zegt als je meer dan 8 uur per dag privé Internet ben je verslaafd.

 

 

- Ik zelf vind iemand pas echt Internet verslaafd, als hij/zij dwangmatig aan van alles op het Internet moet deelnemen van zichzelf (b.v.: chatten, gamen, porno, enz.), dit in zo’n mate, dat zijn/haar sociale leven eronder leid. Of dat je gedachten tijdens werk of privé zaken continu afdwalen naar het Internet.

 

 

 

2.         Hoe bereik je mensen met een Internet verslaving?

 

 

 

- Dit is vrij moeilijk, omdat ze (als ze echt goed verslaafd zijn) vaak alleen nog maar achter de computer zitten.

 

 

- De beste manier om deze doelgroep te bereiken is dus waarschijnlijk via het Internet.

 

 

- Een andere manier is via vrienden of familie, maar als iemand ver heen is worden deze contacten steeds schaarser.

 

 

- Mensen moeten wel boodschappen doen om te eten, dus een mogelijkheid is via posters in supermarkten, waarop een lezing over de gevaren van Internet wordt aangekondigd, maar of deze doelgroep daar echt op af komt is zeer de vraag.

 

- Nog een mogelijkheid zou zijn via spotjes op de T.V., maar (en ik citeer hier de site van de Jellinek kliniek) “Minister Hoogervorst (vorig kabinet) erkent het fenomeen Internet verslaving niet.” (Daarom weigeren ziektekostenverzekeraars de behandeling te vergoeden.)

 

 

 

3.         Wat kan rol SPW – er ter voorkoming van een Internet verslaving zijn?

 

 

- SPW – ers kunnen hun ogen open houden op hun werk, en daarbij hun cliënten bewust maken van de gevaren van het Internet. (Nadat ze deze presentatie hebben gezien.)

 

 

- Verder zouden zij (wij) een lezing kunnen gaan houden in diverse buurthuizen en/of op scholen, of andere instellingen waar veel Internetgebruikers komen.

 

 

- Ook willen wij u kennis laten maken met een WEBLOG, die wij speciaal voor deze presentatie hebben gemaakt (http://hy.blogse.nl/). Waarop u deze presentatie nog eens rustig kunt na lezen. De filmpjes die we u hebben laten zien nog eens kunt bekijken. Of via een link naar een van de vele andere sites kunt surfen om informatie op te doen.

 

 

 

Onze conclusie:

 

Op internet zelf is veel informatie te vinden over internetverslaving.

 

Waar niet iedereen bewust van is zijn de gevaren van internet. De meeste mensen kennen vast wel iemand waarvan je denkt dat hij of zij wel erg veel tijd doorbrengt op het internet, maar er verder geen gedachtes bij hebben dat die gene verslaafd zou kunnen zijn.

 

Echter, een duidelijke behandeling voor internetverslaving is er op dit moment nog niet.

 

De mensen met een internetverslaving kunnen nu alleen behandeld worden voor de achterliggende redenen, zoals wij al eerder benoemd hebben: relatie problemen, problemen op het werk, jeugdtrauma’s etc..

 

Dit komt o.a. omdat het Kabinet de internetverslaving nog niet erkent heeft.

 

Dit gebeurt vast wel wanneer internetverslaving als een echt groot probleem gezien wordt.

 

 

 

Tot Slot:

 

Wij hopen dat we iedereen van voldoende informatie hebben kunnen voorzien en hopen dat ons doel onder andere behaald is om jullie een korte indruk te geven over de verborgen internet verslaving.

 

Mochten jullie het gevoel hebben dat het allemaal wat snel ging of te veel informatie is geweest, dan kunnen jullie alles nog even op het gemak doorlezen in de folder die wij straks gaan uitdelen.

 

Daarin verwijzen wij o.a ook terug naar onze wegblog en de internetsites met extra informatie.

 

 

 

 

Afsluiting:      Maar pas op INTERNET is zeer verslavend, en je zit er zo langer achter dan gepland.

 

 

Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Internet Verslaving

Photobucket

Heeft u ook een INTERNETVERSLAVING?!

Even voorstellen;

Wij zijn 3, SPW 4 BBL studenten en houden onze eindpresentatie over 'Verborgen' internetverslaving.

Via deze weg willen wij een klein onderzoekje doen over dit onderwerp en wat jullie meningen hierover zijn.
( Dit kan natuurlijk Anoniem en je hoeft niet verslaafd te zijn om onze vragen te beantwoorden.)

 

De vragen die ons bezig houden zijn o.a.;

1.Wanneer denk jij dat je internetverslaafd bent? 

2.Welke manier van hulpverlening zou jij prettig vinden als jij een internetverslaving zou hebben?

3.Op welke manier zouden wij jou het beste kunnen bereiken?Zou jij ons opzoeken met lezingen in bijvoorbeeld een buurthuis, of via het internet? (Elk idee is welkom!)

Alvast bedankt voor jullie tijd en medewerking!

Met vriendelijke groetjes van ONS!

 

Verslaving is iets van alle tijden

Drugs bestaan al zolang de mensheid oud is.

Zo dronk Jesus al wijn.

Rookten de indianen al wiet.

Dronken veel middeleeuwers bier.

En zijn er tegenwoordig ook veel andere hard drugs.

Daarnaast ontstaan ook nieuwe verslavingen.

Zoals b.v. : Gokken of T.V. en internet.

Dus verslavingen zullen er altijd blijven bestaan.

Er komen er alleen steeds meer bij.